TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Destekleyen Ulusal ve Uluslararası Kurumlar

I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi Hakkında

Kongrenin amacı, son yıllarda giderek iş ortamına entegre olan yüksek teknolojili, internete bağlı nesneler ve artan otomasyon düzeyi ile birlikte oluşan akıllı fabrika kavramı ve bu kavram etrafında endüstri ve işletme mühendislerinin gelecekte yapabilecekleri işleri değerlendirmektir. Bu değerlendirme kapsamında Üniversiteler ile Sanayinin görüşleri elde edilmiş olacaktır.

Buna ek olarak;

  • Dördüncü sanayi devriminde endüstri ve işletme mühendislerine düşen rollerin tartışılması, buna ek olarak değişen sistemlerin tasarlanmasını, analizini ve iyileştirilmesini değerlendirmek.
  • Dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni insan kaynakları yapıları altında endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlık alanlarının ve bu alanlar için alacakları meslek içi eğitimlerinin nasıl olabileceğini irdelemek.
  • Yeni teknolojilerin transferi ve adaptasyonu konularına endüstri ve işletme mühendislerinin yapabileceklerini tartışmak.
  • Üniversitelerin eğitim programlarının yeni insan kaynakları düzeniyle birlikte, dördüncü sanayi devrimi ve akıllı fabrikalar konularının göz önüne alınarak güncellenmesini sağlamak.

Kongre amaçları sonucunda, değişen üretim sistemlerinin teknolojik etmenlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, endüstri ve işletme mühendislerinin geleceğine dönük oluşturacağı yeni işler ve işletmelerde üstleneceği yeni görevlerin belirlenmesi, geleceğe dönük belgelendirme ve imza yetkilerin tartışılması, ortaya çıkabilecek sosyal sorunların irdelenmesi açısından önemli geri bildirimler sunacaktır.