Sergi Şartnamesi

Sergi Şartnamesi


I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ve XII. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SERGİSİ ŞARTNAMESİ

1. TANIMLAR

5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan I. Endüstri Ve İşletme Mühendisliği Kongresi Ve XII. Endüstri Ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Sergisi  “SERGİ”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, “DÜZENLEYİCİ KURULUŞ”, Sergiye katılan firma ve kuruluşlara “FİRMA” denilecektir.

2. AMAÇ

- Katılımcıların bilgi birikimini arttırmak,

- Serginin yapılacağı 3 gün boyunca; Endüsri 4.0 tenolojilerinin tanıtımı ve ürünlerin sergilenmesi, sektörde çalışan firmalarla ilgili tüm elemanlar arasında sınai, ticari ve teknik iletişimin sağlanmasıdır.


Sergi-Şartname-Sozleşmesi-2019.pdf