Bildiri Konuları

Bildiri Konuları


Dijitalleşme

Dijital Dönüşüm ve Endüstri-İşletme Mühendislerinin Meslek İçi Eğitimi

İşletmelerin Dijital Dönüşümünde Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Rolü

Dördüncü Sanayi Devrimi

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Sosyal Etkileri

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ

Akıllı Fabrikaların Tasarımı

Akıllı Fabrikalar ve Organizasyon Yönetimi

Üretim Sistemlerindeki Yeni Yaklaşımlar

Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Yeni Çalışma Alanları

Akıllı Fabrikalarda Mühendislerin Yeri

Büyük Veri

Bulut Bilişim

Veri Madenciliği

Robotik Sistemler ve İnsansı Robotlar

Üretimde Akıllı Robotların Kullanımı

Üretim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

Taşıma Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

Planlamada Yeni Yaklaşımlar

Yöneylem Araştırması ve Akıllı Fabrikalardaki Uygulamaları

Üretim ve Hizmet Sistemlerinin Simülasyonu

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ar-Ge Yönetimi

Bilgi Teknolojileri

Karar Verme Yaklaşımları

Karar Destek Sistemleri

Uzman Sistemler

Bulanık Mantık

Sürdürülebilirlik

Teknoloji Transferi Yönetimi

İnovasyon

Karanlık Fabrikalar

Bilgi Güvenliği

Çevre 4.0

Kalite 4.0