Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları


I.ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , XII. ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

I.ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , XII. ENDÜSTRİ ve İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 2019

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer aldığı bildiriler olarak kaleme alınmalıdır.

2. Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır. Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.

3. Bildirinin üslubu, formatı ve dili kongre yapısına ve etiğine uygun olmalıdır.

4. Bildirilerde belirli bir firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün ( veya sistemin) cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır.

5. Bildiriler daha önce herhangi bir dergide, katalogda ve kitapta yayınlanmamış veya benzer bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Bildirilerde aktarılan konunun sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

6. Bildiriler eim.kurultayi@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

7. Sunulan bildirilerin makaleye dönüştürmek isteyen yazarlar için "DergiPark Endüstri Mühendisliği Dergisi"nde çıkarılacak özel sayısında makale kabulü gerçekleştirilecektir.

8. Makele yazım koşul ve kurallarına https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi adresinden ulaşılabilir. Sunulan bildirilerin özel sayı için değerlendirmeye alınması için gönderimler "I.Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi özel sayısı için gönderilmiştir." notu ile yapılmalıdır.


OZET-YAZIM-KURALLARI.pdf ORNEK-BİLDİRİ-OZETİ-ŞABLONU.docx YAYIN-İMKANLARI.pdf