Endüstri ve İşletme Kongresi ve Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı

0322 232 6420 – 0530 640 9175 - eimkurultayi@mmo.org.tr

MMO Hakkında​

Makina Mühendisleri Odası Hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır. Makina

Mühendisleri Odası her yıl artan üye sayısı ve faaliyetleriyle bugün TMMOB çatısı altında üye sayısı açısından en büyük ve en aktif üye tabanına sahip Odadır. Günümüz değişen koşullarına göre kendisini yapılandıran Odamız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında örgütlü bir güç olmayı sürdürmektedir.

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi Hakkında

Kongrenin amacı, son yıllarda giderek iş ortamına entegre olan yüksek teknolojili, internete bağlı nesneler ve artan otomasyon düzeyi ile birlikte oluşan akıllı fabrika kavramı ve bu kavram etrafında endüstri ve işletme mühendislerinin gelecekte yapabilecekleri işleri değerlendirmektir. Bu değerlendirme kapsamında Üniversiteler ile Sanayinin görüşleri elde edilmiş olacaktır.

Buna ek olarak;

  • Dördüncü sanayi devriminde endüstri ve işletme mühendislerine düşen rollerin tartışılması, buna ek olarak değişen sistemlerin tasarlanmasını, analizini ve iyileştirilmesini değerlendirmek.
  • Dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni insan kaynakları yapıları altında endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlık alanlarının ve bu alanlar için alacakları meslek içi eğitimlerinin nasıl olabileceğini irdelemek.
  • Yeni teknolojilerin transferi ve adaptasyonu konularına endüstri ve işletme mühendislerinin yapabileceklerini tartışmak.
  • Üniversitelerin eğitim programlarının yeni insan kaynakları düzeniyle birlikte, dördüncü sanayi devrimi ve akıllı fabrikalar konularının göz önüne alınarak güncellenmesini sağlamak.

Kongre amaçları sonucunda, değişen üretim sistemlerinin teknolojik etmenlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, endüstri ve işletme mühendislerinin geleceğine dönük oluşturacağı yeni işler ve işletmelerde üstleneceği yeni görevlerin belirlenmesi, geleceğe dönük belgelendirme ve imza yetkilerin tartışılması, ortaya çıkabilecek sosyal sorunların irdelenmesi açısından önemli geri bildirimler sunacaktır.

Endüstri ve İşletme Kongresi ve Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı

Güzelyalı Mh. Devlet Bahçeli Bulvarı No.37/A 01170
Çukurova – ADANA

0322 232 6420 – 0530 846 1421

eimkurultayi@mmo.org.tr

© 2024 · EİM